Koçluk neden işe yarıyor?

.

Arayış dönemi

Doğduğumuz andan itibaren aslında iki amacımız vardır. Hayatta kalmak ve bunu sürdürebilmek. Bu süreçte karşımıza sürekli seçenekler, fırsatlar, çatışmalar, yeni yollar, kararlar çıkar. Bazı anlarda ne yapacağımızı, hangi kararı alacağımızı, neyi seçeceğimizi bilemeyiz. Çıkmaza düşeriz. Bazen de içinde bulunduğumuz durumun nasıl bir durum olduğunu bile kavrayamayız. Kaybolmuşuzdur. Bu durumda kaygı, endişe, stres, sıkıntı gibi duygular baş gösterir. Danışan duygularının farkındadır ve bu durumdan çıkmaya, değişim ihtiyacı içine girmeye başlar. Bu dönem bir arayış dönemidir. Bir anlam arayışı dönemi.

Koç'a kavuşma

Tam da bu noktada koçluk ihtiyacı ortaya çıkar. Koçluk sürecinde koç, çok iyi dinler, danışanın hangi haritada kaybolduğunu, özde neye ihtiyacı olduğunu belirler ve güçlü sorularla danışana haritada nerede olduğunu bulması konusunda aynalık yapar. Danışan koç tarafından desteklenir. Bu desteklenme gerekiyorsa rahatsızlık verici de olabilir. Değişim gerekiyordur ve kişinin rahatlık bölgesi bu değişim karşısında direnç gösterir. Koç, varlığı ile bu süreci çok iyi yönetir ve bir sihirbaz gibi, danışanı varmak istediği noktaya doğru yönlendirir. Bu yönlendirme tavsiye veya akıl vererek değil, danışana farkındalık kazandırarak, görünmeyeni göstererek gerçekleşir.

No comments yet.

Leave a Reply

Translate »