Tag Archives | Sistem

Sistemli Olmak

Bir öğretmen olsaydım eğer, öğrencilerime ilk önce sistemli olmanın önemini anlatıp, hayatlarını belirli sistemler içinde yaşamalarını sağlardım. Böylece sistemli çalışan ve yaşayan bireyler bir araya gelerek, sistemli çalışan ekipleri, şirketleri ve bir sistem içinde yaşayan ve gelişen toplumu oluştururdu.

Ne zaman bir yerde başarısızlık görsem, bunun bir sistem eksikliğinden veya sistemin yanlışlığından kaynaklandığını anlıyorum. Bu öğretim sistemi olabilir, bir insanın not tutma sistemi olabilir, ya da bir şirketin süreç yönetim sistemi olabilir. Bir iş çok farklı şekillerde yapılabilir ama tüm bu süreçler belirli bir sistematik içerisinde gerçekleşmediğinde ortaya düzensizlik ve kaos çıkabiliyor. Japonları bu kadar ileri götüren, oluşturdukları toplam kalite sistemi anlayışı. Bu sistem onları sıfır hata ile üretim yapabilmeye taşıdı. Ya da diğer gelişmiş ülkelere bakıldığında, insanlarının bizden daha zeki olmadığını ama bizden çok daha zekice planlanmış sistemler içerisinde yaşadıklarını ve çalıştıklarını gözlemliyorum. Continue Reading →